De activiteiten van het panel liggen stil.

De activiteiten van het panel liggen stil in afwachting van het advies en plan van de wethouder en de gemeenteraad Tynaarlo.

citaat uit dit rapport: In de afgelopen jaren is de inzet van ervaringsdeskundigheid door verschillende oorzaken minder goed gewaarborgd en benut binnen de gemeente Tynaarlo. Bij de totstandkoming van het VN-panel in 2015 bestond het panel grofweg uit 15 tot 20 leden en werd het panel ondersteund door een deskundige op het gebied van het VN-verdrag (in een eerdere evaluatie aangeduid als de ‘buitenboordmotor van het panel’). In de afgelopen jaren is de omvang van het panel om diverse redenen geslonken tot vijf leden en wordt het panel niet langer ondersteund door een externe deskundige. Dit maakt dat het panel een zekere slagkracht mist. In de huidige situatie is het panel niet in staat om mee te denken over op voor hen en de gemeente belangrijke relevante inclusiedossiers binnen de gemeente waardoor het panel slechts beperkt in staat is om zijn adviesfunctie te vervullen.